История

Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

12 – 14 ноември 2018 г., София, България
уебсайт: https://aac2018.assistfoundation.eu

Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

4 – 6 ноември 2019 г., София, България
уебсайт: https://aac2019.assistfoundation.eu