Форма за регистрацияМоля, проверете въведените данни за грешки, тъй като те ще влязат във фактурата!

Декларирам, че съм съгласен/а фондация "АСИСТ - помагащи технологии" и Интеракта ЕООД да обработва предоставените по-горе лични данни за следните цели:

Искам да ми бъде издаден сертификат за участие в конференцията. ДаНе

Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с помагащи технологии, допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе