Велина Митрева

Велина Митрева е завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” с бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на управлението. Съавтор е на учебници по медицинска психология и психиатрия за студенти по медицина на английски и български език, издадени от университетското издателство на Медицински университет – Пловдив. Съавтор е на публикации в списание “Население”, издавано от Института за изследване на населението и човека при БАН. Понастоящем работи в Център за специална образователна подкрепа – Пловдив като психолог.