Веселка Бакиш

Веселка Бакиш е директор на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив от 14 години. Тя има 25 години опит в работата с ученици със специални образователни потребности в Помощно училище „Стефан Караджа“- гр.Пловдив и в ЦСОП – гр.Пловдив. Образование: магистър по биология и химия от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски ”, магистратура по „Педагогика на лица с умствена изостаналост“ и „Логопедия“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Има I-ва професионално квалификационна степен. Участва в едногодишна специализация на тема „Техники за обучение на ученици с обучителни затруднения“. Придобива квалификация „Обучител – консултант“ след едногодишен курс. Участва в проект „По-добри учители, по-качествено образование” в Пловдивския университет и придобива квалификация: „Директор-ментор”.