Драгана Коруга

Драгана Коруга е психолог, ангажирана като консултант към отдела по ранно детско развитие в офиса на УНИЦЕФ Сърбия.

Професионалните й занимания са най-вече в областта на програми за ранно детско развитие, образование и грижа, фокусирани върху осигуряване на равенство, разнообразие и социално включване на деца от уязвичи групи.