Елена Канлиева

Елена Канлиева е магистър по специална педагогика от СУ „Климент Охридски“, магистър–логопед и слухово-речеви рехабилитатор от ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по дефектология към ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Председател на УС на Сдружение БАЛИЗ-Велинград, на МИГ „Белово-Септември-Велинград“, участва в работни групи за разработване на политики и стратегии за подкрепа на личностно развитие на деца, ученици и лица в неравностойно положение на областно и общинско ниво; член на екипа по разработване на Помагало за учениците със СОП и методическото ръководство за педагогически специалисти, работещи с такива деца. Преминала обучения в Малта-Валета, Ексетър – Англия, Санта Круз- Испания. Структурира образователния процес в ЦСОП-Велинград според европейските стандарти. Въвежда иновативни образователни системи, софтуерни програми и съвременни технологии за подпомагане на комуникацията и обучението на учениците с множество увреждания.

Сайт на ЦСОП – Велинград