Елеонора Петрова

Бакалавър по социална педагогика. Практически опит в работата с деца и младежи с увреждания, лица с психични разстройства, придобит в социални услуги от общността и резидентен тип. Представител на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в град Русе.