Кристина Давчева

Кристина Давчева е логопед в ЦСОП „ П.Р. Славейков” гр. Плевен. Притежава бакалавърска степен по логопедия от ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград.
Работи като логопед от 2016 година с деца с множество увреждания, аутисти, ДЦП, синдром на Даун и други. Прилага различни методи на работа, групова терапия с участието на друг специалист и индивидуална терапия с дете. Използва в работата си помагащите технологии за управление на компютър с поглед при деца и ученици с множество увреждания. Има участие в логопедична конференция в Албена през 2017 г.

http://www.csop-pleven.com