Магнус Сънделин, Швеция

Магнус Сънделин (Magnus Sundelin) работи във водещата в световен мащаб компания за допълваща и алтернативна комуникаця Tobii Dynavox като териториален менидгър за Балтика, Източна и Централна Европа. Той има десетгодишен опит в областта на търговията с технологични и обучителни продукти за допълваща и алтернативна комуникация.

Неговите главни интереси в света на допълващата и алтернативна комуникация са достъп до модерни технологии, обра зиование и осигуряване на хората с увреждания на глас и независимост.

www.tobiidynavox.com