Нета Бен Зеев

Нета Бен Зеев е логопед с 35 години опит в сферата на допълваща и алтернативна комуникация. Тя е работила в рехабилитационна детска градина и в специализирано училище за деца с церебрална парализа и други моторни нарушения. Нета е работила и като инструктор на студенти в сферата на комуникационните нарушения. В момента тя работи в своята частна клиника. Като доброволец в ISAAC Израел, част от Mеждународнaта асоциация по допълваща и алтернативна комуникация, Нета Бен Зеев е участвала в изготвянето на закони и регулации свързани с улесняване на достъпа за хора с увреждания използващи ДАК. Нета Бен Зеев е била водещ партньор при разработката на политики и методи на работа в криминалното и социалното разследване, при които се използва ДАК и логопедична асистенция. Тя е създала ДАК инструмент за този тип разследвания. Нета Бен Зеев е член на мултидисциплинарен екип, който е създал и тренирал както специалните разследващи, така и логопедите в новата методология за разследване. Днес Нета Бен Зеев е израелският супервайзър при воденето на разследвания и събиране на показания чрез ДАК.