проф. Джулиет Голдбарт

Джулиет Голдбарт е професор по Нарушения в развитието в департамента по „Психология“ към Манчестърски Метрополитен Университет, Великобритания. Работата ѝ е насочена към комуникационните трудности, през които преминават деца и възрастни с дълбоки интелектуални затруднения или комплексни физически затруднения. Работила е върху събирането на данни, които да послужат за разработване на основите на комуникационни интервенции за деца и възрастни с дълбоки интелектуални затруднения и е участвала в преработването на Пътеките на ученето (Routes for Learning) – безплатен онлайн оценъчен инструмент на познавателните и комуникационни умения за деца с дълбоки интелектуални затруднения (https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/routes-for-learning). Работила е върху проект за ДАК свързан с установяване на подходящи средства за символна комуникация за невербални деца (безплатни ресурси на: https://iasc.mmu.ac.uk/). Джулиет има особен интерес към предоставяне на подходящи услуги на семейства, в които живеят деца или възрастни с комплексни нужди, независимо от наличието на сравнително благоприятна среда или в страни с по-ниски и средни доходи. Тя е отдадена на намирането на начини за подкрепа на комуникацията и интеракцията с хора с тежки увреждания и е провеждала уъркшопи на тази тема на много места по света.