Силвия Аладжова

Силвия Аладжов e психолог към 171 Детска градина „Свобода“, район Надежда, гр. София. Работи с деца и семейства. Подхожда с уважение, разбиране и готовност за работа с хора със специални нужди, с различни възгледи и ценности за живота.

Професионалните умения на Силвия се базират на комбинация от формално обучение, професионален опит и клинична супервизия. Завършва магистърската си степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специализира като психотерапевт към Института по фамилна терапия. Допълнително обогатява знанията и уменията си чрез разнообразие от обучения, семинари и специализации.

Силвия работи с клиентите си за постигане на желаната от тях промяна. Фокусира се върху личните им цели, себепознание и развитие. Тя вярва че всеки човек – възрастен или дете е уникален, минава през собствени предизвикателства в развитието и има потенциал да открива лични начини за справяне с тях. За това и нейният подход е индивидуален, гъвкав и съобразен с динамичните нужди на човека. В работата си тя използва както езика, така и емоционалното преживяване, изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, себеоткриване, личностно израстване и промяна.

От две години Силвия е преминала обучение към Фондация „Асист-помагащи технологии“ и в терапевтичната си работа прилага метотиде на ДАК – Communicator-5 за нуждите на Детското заведение „Свобода“, район Надежда в град София. Работи както с деца от аутистичния спектър,с детска церебрална парализа, с интелектуални затруднения, посещаващи специалната група, така и с тези, ползващи обща и допълнителна подкрепа от масовите групи на детската градина.