Шарън Шахам

Шарън Шахам е израелски логопед със специализация в допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). Шарън е част от център OMER за ДАК и помагащи технологии (ПТ) и има частна практика в Хайфа. Тя консултира училища, специалисти и семейства по въпроси свързани с ДАК и помагащи технологии.