Регистрация

За участие в конференцията, трябва:

1/ Да се РЕГИСТРИРАТЕ чрез бланките за регистрация на тази страница. За всеки участник трябва да се попълни отделна форма за регистрация.

2/ Да ПРЕВЕДЕТЕ такса за участие

3/ Няколко дни преди началото на конференцията ще получите линк за участие в нея.

Бланки за регистрация::

Бланка за ранна регистрация – 30 лв.  – до 5 ноември 2020г.

Бланка за стандартна регистрация – 50 лв. – между 6 и 16 ноември 2020 г. 

Бланка за безплатна регистрация  – за хора с увреждания, които имат нужда от допълваща и алтернативна комуникация (и за членове на техните семейства)

Бланка за регистрация за студенти  – 15 лв. до 5 ноември, 25 лв.  между 6 и 16 ноември 2020 г. – срещу представяне на документ, удостоверяващ статуса на студент или докторант

Регистрацията е окончателна след получаване на таксата за участие с банков превод!

Данни за плащане на такса участие:

Интеракта ЕООД
Юробанк България АД
BIC код: BPBIBGSF
Банкова сметка: BG71BPBI 79401079874201
Основание за превод: AAC2020 и име на участника

Плащането се извършва индивидуално за всеки регистиран. Ако заплащането се прави за повече от един човек, изпратете платежното и списък с участниците на aac2020@assistfoundation.eu.

За въпроси, свързани с регистрацията:

Десислава Чакърова, desislava.chakarova@assistfoundation.eu, 0878645696