AAC2020

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира

Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC2020

с подкрепата на

UNICEF  България

Министерство на образованието и науката

Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC

Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) – това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч. Над 100 000 деца и възрастни в България имат затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Вече за трета година конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация.

Докладите ще представят:
 • Съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики
 • Опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други.
 • Опита на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация.
 • Политиките в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция и мястото на допълващата и алтернативна комуникация в тях.
 • Личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация
Доклади
 • проф. Стивън фон Течнер, Университет на Осло, Норвегия – Учене на графичен език
 • проф. Джулиет ГолдбратМанчестърски метрополен университетВеликобритания – Стратегии за комуникация при деца и възрастни с тежки интелектуални затруднения: подготовка на пътя към допълваща и алтернативна комуникация
 • проф. Мартин СмитКолеж „Тринити“, Ирландия – Допълваща и алтернативна комуникация в юношеска възраст
 • доц. д-р Майкъл КларкЛондонски университетски колеж, Великобритания – Оценка на поведението на гледане: Класификационна скала на посочването с поглед
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв, Университет на Осло, Норвегия – Допълваща и алтернативна комуникация и грамотност
 • д-р Беата Баторовиц Университет Куинс в Кингстън, Канада – Влияние на обкръжаващата среда и социалният контекст при деца и младежи, които използват ДАК
 • д-р Гил РотD-Bur, Израел – Осигуряване на възможност за хората, използващи ДАК, да участват в дигиталния живот 
 • д-р Джуди УайнЦентър за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Стратегии за развиване на комуникация при деца със синдром на Рет
 • Алдона Мисаковска-Адамчик,  председател на ISAAC, Полша – Създаване на подмомагаща езика среда у дома – ролята на родителите
 • Дороти Фрейзър, ISAAC BUILD, Шотландия „Удоволствието от приказките“ за деца с и без увреждания: Изработване и използване на реквизити за разказване и създаване на истории
 • Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел – Комуникация между пациент и грижещия се за него по време на пандемията от COVID-19
 • Вардит КиндлерЦентър за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Използване на помагащи технологии за насърчаване на участието в игри при деца с комплексни комуникационни нужди
 • Йедида СтеренбергЦентър за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Допълваща комуникация при начални умения за комуникация
 • Шарън Шахам,  Център за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – “Efshar Lomar” – дисплей за комуникация, базиран на основния речник на иврит
 • Нета Бен ЗеевИзраел – Правото да бъдеш чут: Използване на системи за ДАК при вземане на свидетелски показания и разследване с участието на хора с комуникационни затруднения
 • доц. д-р Морис Гринберг, д-р Евгения Христова, фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“Програма и методика за обучение на деца с тежки физически увреждания чрез система за контрол с поглед
Личен опит на хора, използващи ДАК Добри практики в България Представяния на технологии и софтуер
 • Идали Фернандез, Tobii Dynavox, Швеция Контрол с поглед: крива на учене и екосистема
 • Тина Войзи, Tobii Dynavox, Швеция Подкрепа на комуникацията, поведението и участието с Boardmaker 7
 • Ройдън Джеймс, Tobii Dynavox, Швеция Бъдещето на достъпността, независимостта и ДАК
 • Бетани Дийнър, Tobii Dynavox, Швеция Разширяване на възможностите за включване в живота за хора с афазия
 • Надин Фарис, Inclusive Technology, Великобритания Inclusive Technology: Помощта, от която имаш нужда! 
 • Ема Хейнс, Даниел ФоуксSmartbox, ВеликобританияКак Grid и Grid Pad помагат на потребителите да общуват и да водят по-независим живот
 • Джон Стейси, Pretorian Technologies, ВеликобританияAACtivity: Комуникация + Музика = Много забавление и учене!
 • Петри Латва-Раску, Quha, Финландия – Мишка за глава Quha Zono 2
Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е превод.

За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 16 ноември 2020 г. (ранна регистрация с намалена такса – до 5 ноември 2020).

Пленарни доклади

Регистрация

 • Безплатна регистрация
  0.0 лв.

  За хора с увреждания и техните семейства.

 • Ранна регистрация ___
  30 лв.

  Регистрация и плащане до 5.11.2020 г.

 • Стандартна регистрация
  50 лв.

  Регистрация и плащане между 6 и 16.11.2020 г.

  AAC2020
 • Регистрация за студенти
  25 лв.

  Регистрация за студенти и докторанти.

Организатори

Програмен комитет

доц. д-р Морис Гринберг

Йонит Хагоел-Карниели

Дороти Фрейзър

доц. д-р Кристине Стадсклайв


Организационен комитет

доц. д-р Морис Гринберг

гл. ас. д-р Евгения Христова

Десислава Чакърова