Програма

Конференцията ще бъде реализирана онлайн чрез платформата Zoom – повече информиция може да намерите в меню Онлайн сесии.

За докладите, които са на английски език, са осигурени синхронен превод или субтитри на български език.

.

20 ноември 2020 (петък)

12:00-12:30

доц. Морис Гринберг – АСИСТ – Помагащи технологии
Откриване на конференцията

д-р Джейн Муита – УНИЦЕФ България
Откриване на конференцията
със субтитри на български

 

проф. Джуан Борнман – ISAAC
Откриване на конференцията

 

Грета Ганчева – МОН
Откриване на конференцията

12:30-13:05 Катрин Лемлер
Допълваща и алтернативна комуникация:
Как технологиите ми дадоха възможност да уча, вместо да остана в басейна с топки
13:05-13:45 Нета Бен Зеев
Правото да бъдеш чут: Използване на системи за ДАК при вземане на свидетелски показания и разследване
с участието на хора с комуникационни затруднения
   
13:55-15:00 проф. Стивън фон Течнер
Учене на графичен език
15:00-15:50 доц. д-р Кристин Стадсклайв
Допълваща и алтернативна комуникация и грамотност
   
16:00-16:50 проф. Джулиет Голдбрат
Стратегии за комуникация при деца и възрастни с тежки интелектуални затруднения: подготовка на пътя към допълваща и алтернативна комуникация
Презентация (на англ.) Списък с литература (на англ.)

 

Видео – със субтитри на български

16:50-17:40 проф. Мартин Смит
Допълваща и алтернативна комуникация в юношеска възраст
   
17:50-18:30 доц. д-р Майкъл Кларк
Оценка на поведението на гледане: Класификационна скала на посочването с поглед
Линк за сваляне на скалата
18:30-19:05 Тина Войзи
Подкрепа на комуникацията, поведението и участието с Boardmaker 7
със субтитри на български

 

19:05-19:30 Джон Стейси
AACtivity – Комуникация + Музика = Много забавление и учене!

21 ноември 2020 (събота)

09:15-10:00 Идали Фернандез
Контрол с поглед: крива на учене и екосистема
със субтитри на български

 

10:00-10:20

Бисер Борисов
Използване и пригаждане на Communicator 5 в училищния процес

10:20-10:45

Анна Кръстева
Как се забавлявам, уча и играя

10:45-11:20

д-р Евгения Христова, Десислава Чакърова, доц. д-р Морис Гринберг
Обучение на деца с тежки физически увреждания в резидентни услуги чрез система за контрол с поглед

   
11:30-12:10

Бетани Дийнър
Разширяване на възможностите за включване в живота за хора с афазия
със субтитри на български

12:10-12:45 Алдона Мисаковска-Адамчик
Създаване на подмомагаща езика среда у дома – ролята на родителите
12:45-13:35

Нора Шабани
Помагащи технологии и включващо образование

Желика Цар,   Жасмина Павлиша
За всяко дете: ГЛАС

Драгана Коруга,  Наташа Миленкович
Прилагане на C Board в Сърбия

   
14:15-15:00 д-р Джуди Уайн
Стратегии за развиване на комуникация при деца със синдром на Рет
15:00-15:45 д-р Беата Баторовиц 
Влияние на обкръжаващата среда и социалният контекст при деца и младежи, които използват ДАК
   
15:55-16:25 Ройдън Джеймс
Бъдещето на достъпността, независимостта и ДАК
16:25-16:45

Анжела Пенчева

16:45-17:05

Станислав Ников

17:05-17:40 Вардит Киндлер
Използване на помагащи технологии за насърчаване на участието в игри при деца с комплексни комуникационни нужди
   
17:50-18:20

Дороти Фрейзър
„Удоволствието от приказките“ за деца с и без увреждания: Изработване и използване на реквизити за разказване и създаване на истории допълнителни материали

Видео – със субтитри на български

18:20-18:35 Надин Фарис
Inclusive Technology: Помощта, от която имаш нужда! 
18:35-19:00

Ема ХейнсДаниел Фоукс
Как Grid и Grid Pad помагат на потребителите да общуват и да водят по-независим живот

22 ноември 2020 (неделя)

09:15-10:00 Йедида Стеренберг
Допълваща комуникация при начални умения за комуникация
Видео – със субтитри на български

 

10:00-10:50 Йонит Хагоел-Карниели
Комуникация между пациент и грижещия се за него по време на пандемията от COVID-19

 

Видео – със субтитри на български

   
11:00-11:25 Елена Канлиева
Използване на помагащи технологии и алтернативна комуникация
11:25-11:50 Силвия Аладжова
Свободата да учим различно
11:50-12:15 Кристина Давчева, Павлина Дескова, Десислава Павлова
Помагащите технологии – значими и за обучение в електронна среда от разстояние

 

12:15-12:40 Веселка Бакиш, Велина Митрева, Димитър Козарев
Позитивното въздействие на персонализираната интервенция с Look to Learn.
   
12:50-13:45 Шарън Шахам
“Efshar Lomar” – дисплей за комуникация, базиран на основния речник на иврит
13:45-14:15

д-р Гил Рот
Осигуряване на възможност за хората, използващи ДАК, да участват в дигиталния живот

14:15-14:30 Петри Латва-Раску
Мишка за глава Quha Zono 2
14:30-14:40

доц. Морис Гринберг – АСИСТ – Помагащи технологии
Закриване на конференцията

Анна Кръстева
Поздрав с песен