Десислава Чакърова

Десислава Чакърова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет, а към настоящия момент се обучава в магистърска програма „Когнитивна наука“. Като част от екипа на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ Десислава участва в различни проекти свързани с разработване на обучителни занимания в специализиран софтуер за комуникация и обучение; работа с деца със специални образователни потребности с помощта на помагащи технологии и обучение на специалисти за работа с помагащи технологии.