Наташа Миленкович

Наташа Миленкович е логопед към Детска дневна болница към Институт за психично здраве в Белград, Сърбия.

Област на интереси: разстройства от аутистичния спектър, ранна интервенция за деца с изоставане в развитието.