Тина Войзи

Тина Войзи е специален педагог с опит в работата с обучаеми в училищна среда и с над 20 години опит в областта на помагащите технологии и ДАК. Тя притежава образование по специална педагогика, със специализация по тежки и множествени обучителни затруднения от Университета в Източна Каролина, САЩ. Там започва и учителската си кариера, след което се премества във Великобритания по програма Фулбрайт. В момента е мениджър обучение за Великобритания и Ирландия в Tobii Dynavox. Прави много представяния и обучения по прилагането на стратегии, подкрепящи хората, които използват ДАК.

Сайт на Tobii Dynavox