Алдона Мисаковска-Адамчик

Алдона е логопед от 30 г., от които 20 са посветени на използването на допълваща и алтернативна комункация (ДАК), работейки с хора от различни възрасти, главно деца и младежи.

Алдона Мисаковска е участвала активно в дейностите на комитета на ISAAC BUILD в подкрепа на страните, правещи първи стъпки в ДАК. В периода 2014-2018 г. е изборен председател и председател на съвета на ISAAC.

В сътрудничество с неправителствени организации в Полша и в чужбина, тя е водила многобройни семинари за ДАК и помагащи технологии в страни като Хърватска, Чехия, Индия, Русия, Сингапур, Обединени арабски емирства, САЩ, Канада и Китай.

В момента Алдона Мисаковска-Адамчик е координатор ранна интервенция и логопед в Специално начано училище no. 327, Варшава и президент на “Mowić bez Słów” („Говори без думи“) – ISAAC Полша.