Дороти Фрейзър

Дороти Фрейзър (Dorothy Fraser) е шотландски терапевт и председател на комитета ISAAC BUILD – Европа към ISAAC (Международна асоциация по допълваща и алтернативна комуникаци), съ-редактор на бюлетина на Световната мрежа за подкрепа на комуникацията (Communication Support World Network) и страши представител за източна и централна Европа за американската фондация „Деца на централия бряг“ (Central Coast Children’s Foundation, USA). Нейната роля в тези организации и да допринася за популяризирането и използването на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) в страните, които правят първи стъпки в тази област чрез споделяне на знания и добри практики.

От 2003 г. тя активно участва в национални и международни проекти, развиващи сътрудничества и ресурси в няколко европейски страни, които тепърва започват да използват ДАК. Нейната цел е да подобри комуникационните умения на хора от различни възрасти с комплексни комуникационни нужди  и други групи с проблеми в комуникацията в съгласие на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Дороти Фрейзър е изнасяла доклади на много национални и международни конференции по допълваща и алтернативна комуникация и е провеждала обучения в общообразователни и специализирани образователни заведения по покана на специалисти от университети, инспекторати, центрове за обучение на учители, болници, хосписи и местни власти.

Повече инфомация – тук.