Йонит Хагоел-Карниели

Йонит Хагоел-Карниели е директор на Национален център за Допълваща и алтернативна комуникация  „Езер Мицион“, Израел

Йонит Хагоел-Карниели, магистър по езикова и речева патология, е сертифициран логопед и водещ клиницист със специализация в допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) и помагащите технологии (ПТ).

Тя е директор на Националния заемен център за ДАК „Езер Мицион“ и на Звеното по оценка на комуникацията и интервенция. Тя е водещ консултант по допълваща и алтернативна комуникация и помагащи технологии за болниците, медицинските центрове и клиниките в Израел.

Йонит Хагоел-Карниели развива активна дейност в обучението и повишаването на информираността за ДАК като води курсове и изнася лекции в различни израелски университети както и като гост лектор в национални и международни конферениции, свързани с реч, език и комуникация. Тя е считана за експерт и изявен специалист в нейната област.

Йонит Хагоел-Карниели е инициатор на многобройни сътрудничества в областта на ДАК и ПТ съвместно с компютърни специалисти, старт-ъп предприятия и международни организации като Гугъл, Майкрософт, Европейската комисия, Израелското министерство на здравеопазването и др. Тя е била президент на представителството на Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC) за Израел.

Г-жа Хагоел-Карниели е водена във своята дейност от искрената си вяра в правото на всеки човек на достъп до комуникация, която е основата за пълноценен живот.

Национален център за ДАК „Езер Мицион“, Израел